Kurullar

KONGRE BAŞKANI
Doç. Dr. Nazan KARAHAN

KONGRE YÜRÜTME KURULU
Doç. Dr. Nazan KARAHAN (SBÜ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Özhan ÖZDEMİR (SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı)
Prof. Dr. Belma SAYGILI KARAGÖL (Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi YYBÜ Klinik Şefi)
Prof. Dr. Gülten GÜVENÇ (SBÜ Gülhane Hemşirelik Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Başkanı)
Prof. Dr. Dilek YILDIZ (SBÜ Gülhane Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Başkanı)
Doç. Dr. Nihal DURMAZ (Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı)
Dilek GÖKÇEK (Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü)

KONGRE BİLİMSEL SEKRETERYA
Doç. Dr. Meltem UĞURLU
Öğr. Gör. Sümeyra DAMSARSAN
Arş. Gör. Gizem ARSLAN
Arş. Gör. Emine TEKELİ ŞAHİN

KONGRE DÜZENLEME KURULU
Doç. Dr. Z. Burcu YURTSAL
Doç. Dr. Meltem UĞURLU
Doç. Dr. Filiz ÜNAL TOPRAK
Doç. Dr. Berna EREN FİDANCI
Doç. Dr. Ahmet BOLAT
Doç. Dr. Burcu KAYHAN TETİK
Doç. Dr. İlknur M. GÖNENÇ
Dr. Öğr. Üyesi Betül KILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi Dilek KONUKBAY
Dr. Öğr. Üyesi Derya SULUHAN
Öğr. Gör. Dr. Sinem CEYLAN
Öğr. Gör. Sümeyra DAMSARSAN
Arş. Gör. Gizem ARSLAN
Arş. Gör. Emine TEKELİ ŞAHİN

67 gün 11 saat 26 dakika