Bildiri Kabul

 

Son Bildiri Gönderim Tarihi: 1 Eylül 2024

BİLDİRİ KONULARI
• Emzirmenin Anne, Bebek, Aile ve Toplum Sağlığına Etkileri
• Emzirme Döneminde Sağlıklı Yaşam Davranışları (Beslenme, Cinsellik, Egzersiz vb)
• Emzirme Eğitim ve Danışmanlığı
• Emzirme ve Meme Sorunları
• Emzirmeyi Destekleyen Politika ve Uygulamalar
• Çalışma Yaşamı ve Emzirme
• Emzirmede Güncel Yaklaşımlar (Tandem emzirme, Sirkadyen emzirme vb)
• Olağanüstü ve Özel Durumlarda Emzirme
• Emzirme & Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
• Relaktasyon ve Laktasyon
• Diğer

Kongrede sunulacak bildiriler hem Türkçe ve hem de İngilizce olarak hazırlanmalı ve sisteme yüklenmelidir. Bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Yazım Kuralları

1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
4. Yazarların çalıştıkları kurum ve departman adları mutlaka belirtilmelidir.
5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
8. Özet yüklenirken; sistemde belirtilmiş alanlar ayrıca başlık kullanılmadan yazılmalıdır.
9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
10. Özetler sözlü veya poster olarak toplanacaktır, özetinize en uygun konu kategorisi ilgili adımda seçilmelidir.
11. Bildiri özetleri metin biçiminde olmalıdır, 1 görsel ve 1 tabloya yer verilebilir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

SUNUM BİLGİLERİ

1. Sözlü bildiri olarak kabul edilen bildiriler, elektronik sunum programlarından herhangi biriyle hazırlanabilir.
2. Her sunum için ayrılan süre iletilecek kabul mektuplarında iletilecektir.
3. Sözlü bildirilerin sunulabilmesi için sunucu yazar olarak belirtilmiş kişinin kongre kaydının tamamlanmış olması gerekmektedir.
4. Bir yazar en fazla 2 sözlü bildirinin sunucusu olabilir.
5. Kongrede sunulmayan bildiriler, bildiri özet kitabında yayınlanmayacaktır.
6. Kabul edilmiş ve sunucu yazar için kayıt işlemleri tamamlanmış sözlü bildiriler yer alacağı oturuma ve kendilerine ayrılacak süre özelinde hazırlanıp sunum tarihinden 1 gün önce kongre merkezindeki sunum kontrol odasına teslim edilmiş olmalıdır.

67 gün 11 saat 49 dakika